Admis, respins, avagy a nulla hatalma

feljegy

 

 

Soha nem értettem, mi a pláné abban, hogy a vizsgajegyet csak akkor módosítják, ha a fellebbezés előtti és utáni osztályzat között legalább 0,50 pontnyi, azaz fél jegynyi eltérés van. Még csak elképzelésem sincs arról, hogy ez miért lehetne jó szabály. Arról annál inkább, hogy miért rossz.

Tény, hogy valahol határt kell vonni. Valahol meg kell húzni azt a vonalat, és aki fölötte olvashatja a nevét, az sikerrel járt, aki alá kerül, nos, annak nem volt szerencséje. De fél jegyeken sokszor a világ múlhat – az érintett diák számára mindenképpen.

Sok egyetem az érettségi átlag alapján rangsorolja a jelentkezőket, már nincs is felvételi, vagy ahol van, valamilyen arányban ott is számíthat az érettségi. A vizsgajegyek határozzák meg a kilencedik osztályok névsorait is. És ilyenkor akár 0,01 pont is sorsdöntő lehet. Meghatározhatja, hogy valaki bejut-e vagy sem az áhított/neki való szakra, pályára, tandíjmentes vagy tandíjköteles helyet kap-e.

Aki nem tör egyetemi babérokra, annak „csupán” az a kihívás, hogy sikerül-e az érettségi vizsgája. Ehhez mindenből meg kell kapni az ötöst, de az átlagnak legalább hatosnak kell lennie. Nem sokan lennénk most annak a nagyenyedi kollégista maturandusnak a bőrében, aki úgy bukta el az érettségit, hogy a megóvott dolgozatán újrajavításkor csak 0,25 plusz jegyet találtak, a szabály értelmében tehát nem emelték meg az osztályzatot. Pedig ha megteszik, akkor 6,01-es átlaggal oklevelet kaphatna. Vagy ha elsőre beleszámolják azt a 0,25-öt. Így viszont nem sikerült az érettségije. Nekivághat ismét, ha addig el nem kanyarodik az élete teljesen más irányba – megjegyzem, nem feltétlenül rossz, de időnként talán nehezebb irányba. Javító tanárok, éppen jókedvű vagy személyes tragédiáktól sújtott javító tanárok: 0,01 pont így lehet sorsdöntő. Pedig tulajdonképpen semmit sem számít.

Alighanem egyik szeme sír, a másik nevet annak a kolozsvári érettségizőnek, aki 8,58-as vizsgaátlagát minden dolgozatának megóvása által 9,01-re tudta módosítani, pedig ha minden pontot megkapott volna, akkor kijön a 9,16. Mi van, ha nem mer, nem tud, nem akar fellebbezni…?

Sokan nyolcas, kilences fölötti dolgozatokat óvtak meg, és kaptak utólag például tízest, azaz tökéletes dolgozatot írtak – hogyhogy elsőre ezt a tökélyt nem vette észre a két, egymástól független javítótanár? Szintén egy nagyenyedi magyar diák dolgozatán 2,35 jegyet emeltek óvás után, de Kolozsváron is vannak példák 2 jegynyi különbségekre – hogyan tűnhetett el ilyen sok pont az első javításkor? A pontok összeszámolásakor átsuhantak néhány pirossal felírt számjegyen? Nem vettek észre egy-két helyesen megoldott feladatot? Vagy javítókulcs ide vagy oda, az osztályozás igenis szubjektív…? A dolgozatokat még az érintetteknek sem mutatják meg, hogy fény derülhetne e kérdésekre, és a történtekből azt hiszem, senki sem okul a jövőre nézve, legfeljebb az ifjút vághatja pofán ilyen szépen az élet, szokja csak.

Régen az érettségi vizsgák javítókulcsát sem ismertették, még inkább vaktában tapogatózott az egyszeri vizsgázó. Ma a vizsga napján már közzéteszik, így valamelyest alaposabban átgondolható, kiszámolható, hogy érdemes-e fellebbezni. Mégis, talán csak a matematikához hasonló reál tantárgyak esetében lehet valóban igazságos az osztályozás – vagy kijött a négyzetgyök kettő az eredményben vagy nem, nincs sok teketóriázás. Irodalomból viszont minden javítókulcs ellenére előfordulhat, hogy a szabad fogalmazás témája, hangulata nem nyeri el a javító tanár tetszését, esetleg az elemzésre feladott költői kép a diák számára más üzenetet hordoz, mint a javítókulcsban szerepel. Arra gondolni sem merek, hogy az egyenvizsgák egyenválaszai közepette milyen sorsra jutnak a javítókulcsokban sehol sem szereplő eredeti gondolatok…

Kutatás igazolja, hogy a javító pedagógusok hangulata, lelkiállapota milyen nagy mértékben befolyásolja az értékelést. Ugyanaz a tanár ugyanazt a dolgozatot nagyobb jeggyel osztályozta, ha éppen szerelmes volt vagy boldog, és gyengébben pontozta, ha boldogtalan, szomorú, kedvetlen napján kellett javítania. És van szigorúbb tanár, van engedékenyebb, van, aki egy eredeti gondolatért meg tud/mer bocsátani egy-két-tíz kisebb hibát, és van olyan maximalista vagy konformista, akinek az utolsó vitatható vesszőig menően valóságos kihívás kedvére tenni egy dolgozattal. És ezek az emberi tényezőből fakadó természetes különbségek – amelyek kiküszöbölésére nemigen látok esélyt – a javítókulcs keretei között is tudnak pár (fél)jegynyi differenciát szülni.

Addig is, amíg valaki előáll a jelenleginél méltányosabb-igazságosabb megoldással, annak a piros tollnak bizony úgy kellene lépegetnie a dolgozatokon, hogy mindig tudatában legyen olümposzi hatalmának. Mi pedig legyünk javíthatatlan optimisták: higgyük el, hogy a sors keze ilyen nullás pontocskákkal szabadított meg egy jövendőbeli életveszélyes orvostól, egy pokolian rossz színésztől, egy vastagon pirosozó tanártól. A sikertelen diák pedig húsz év múlva hálás lesz ezért a rosszért, amelynek tulajdonképpen boldog és beteljesült életét köszönheti…

Péter Tünde, a leggyengébb láncszem

almak1

 

A Kolozs Megyei Tanfelügyelőségen tényleg mindenki tiszta, csak Péter Tünde velejéig korrupt? Egyelőre csak a bankadósságairól szól a fáma, és annyit tudni, hogy június óta közel 10 ezer eurót kapott megvesztegetés gyanánt. De aligha az idén kezdte a mesterséget. Addig is, amíg előkerülnek sok év csúszópénzeiből felhalmozott rejtett pénztartalékai: nem olyan rengeteg az a 10 ezer euró, amiről egyelőre tudni, hiszen nem egyetlen zsebbe ment a pénz, alighanem a javító tanár(ok)nak is kellett csurranjon valami, hacsak nem zsarolással működött a módszer, vagy nem záróra után, álruhában, zseblámpával ment Péter Tünde javítani a jegyeket a dolgozatokon, listákon. Ennyi pénzt egy keresett orvos egy hónap alatt kaszál – de ott nem takarít a DNA.

A megvesztegető szülőknek a körmére néznek-e? Aki több mint 3 ezer eurót tud a családi kasszából kiszakítani gyermeke sikeres érettségijére, ott aligha számolgatják, hogy jut-e villanyszámlára. Ott vélhetően 10 ezer eurónál több pénznek kell lennie. Félreértés ne essen: a csaló(ka)t büntessék meg, ha bűnös, Péter Tündét is. De korrupció létezni fog nemcsak mindaddig, amíg akad ember, aki hajlandó elfogadni a pénzt, hanem amíg terem olyan is, aki hajlandó fizetni meg nem szolgált előnyökért. És amíg egyértelmű a rendszer méltánytalansága.

Máris elérkeztünk a tanügy torzságához. Túlterhelt tanterv, már régóta másképpen működő gyerekanyaghoz még mindig túlontúl poroszos módszerek, fonákságokat hibákra halmozó vizsgák, ahol a követelményrendszer sokszor nincs összhangban az előírt tanrenddel – még csak nem is csodálkozhatunk, hogy akad szülő, aki pénzért vásárolná ki gyermekének a jövőjét ebből az egészből. És sokszor nem buták, nem tehetségtelenek azok a fiatalok, akik elbukják például az érettségit. Nagy baj van azzal a rendszerrel, ahol sok szülő a siker kulcsának a megvesztegetést látja. Kolozsvár nem az első botrány. Legalább kétszintű érettségi kellene már régóta, társadalomlélektanilag is kifizetődőbb, ha évente több tízezer fiatal nem sikertelenségként éli meg az átlépést az iskolapadból a nagybetűs életbe.

És akkor még nem is szóltunk a tanári versenyvizsgákról. Ahol a dolgozatban nem azt díjazzák, hogy a vizsgázó tanárjelölt esetleg eredeti módszerekkel tudna-e hatékonyan oktatni, hanem a vizsgán a rég elavult, a valóságtól elrugaszkodott módszertankönyvben leírtak szerint kell teljesíteni, a dolgozatban azt kell leírni, és kész.

Péter Tünde alighanem a leggyengébb szem volt a láncban. Nem ő a nagy hal. Őt volt a legkönnyebb kiszúrni. Netán a legkifizetődőbb. Véletlen lenne, hogy nagyon közel áll Emil Bochoz? Csak ennyire kicsi ez a város, hogy 2-3 emberen át mindenkitől mindenkihez el lehet jutni? Állítólag Péter Tünde pontosan tudta, hogy figyelik, hogy csalással gyanúsítják. Mégsem állt le. Mintha csakazértis. Ennyire biztos volt a hátországában? Vagy mostanra már ennyire mindeggyé vált számára, hogy elkapják-e vagy sem?

Még a végén az is lehet, hogy tényleg ülni fog néhány évet. Hacsak nem kötnek vásárt, s néhány névért cserébe enyhítést kap. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy lenne elég pénze megvásárolni a tisztább cellát, emberibb börtönkörülményeket, hacsak el nem adják kolozsvári ingatlanjaikat, amennyiben a per végén nem ítélkeznek vagyonelkobzásról. Mondhatnánk, azért a pénzért, amiről majd esetleg kiderül, hogy az évek során beszedett, nem nagy ár az a néhány évnyi rabság. Bár szerintem egyetlen nap is maga az örökkévalóság, főleg itthon.

Most (legalábbis egy ideig) semmit sem lehet majd vásárolni a Kolozs Megyei Tanfelügyelőségen. És az aradi, bukaresti elrettentő példák után talán másutt is csitulnak a kedélyek. A rossz tanügy marad. És a keserű szájíze azoknak a diákoknak, akik tanévnyitón vagy ballagáson éppen Péter Tünde szájából kapták az útravaló szép szavakat erkölcsösségről, becsületességről, emberi értékekről.

*

Hm. Hetekig rágcsáltuk a szerkesztőségben: még alpolgármestersége idején Márton Elek egyszer hozott egy zsák almát…