Egy zsák só

ujsagkepMegkérdezte kedves bukaresti rádiós kollégám, mit jelent számomra ez a díj. Hirtelen mondtam egysmást, de azóta is keresem, hogy valójában mit is jelent. És ez napról napra bővül. Most éppen valami ilyesmit.

Az újságíró egyetemen két aranybölcsességgel ajándékoztak meg. Az egyik szerint egy újságíróból bármi lehet, feltéve hogy idejében abbahagyja az újságírást. Nos, én ezzel már alaposan elkéstem… A másik azt állítja, hogy akkor lesz egy riport igazán jó és tartalmas, ha megírása előtt a riport szereplőivel elfogyasztunk egy zsák sót. Vagyis annyi időt töltünk együtt, amíg a közösen elköltött reggeli-ebéd-vacsoráinkban elfogy egy zsák só. Ez az, amire a mai száguldó világban és templomegere erdmagyar sajtóban nem futja. Nemhogy egy zsákra, sokszor egy csipetre sincs idő – és mégis van, legalább néha, mert az ellenkezőjébe nem törődöm/törődünk bele.

Nem szokás arról beszélni, hogy főleg az írott sajtóban az erdmagyar újságírók nagy része minimálbérért dolgozik. A lapok csak így tudnak fizetni, és ha napilap, akkor még csak nem is tud elég újságírót foglalkoztatni, hogy a hírversenyt bírja. Így az újságíró tulajdonképpen lót-fut, enyhe túlzással: állandóan dolgozik – néha elfárad, kiábrándul, kiég, elmenekül, vagy megrögzött szenvedélyességgel tovább folytatja. Ráadásul a nyomtatott sajtó a klasszikus értelemben vett hírversenyt úgysem nyerheti meg, hiszen amit ma olvashatunk a lapokban, az tegnap történt és az éjjel nyomtatták. Mindezt már mindenki látta tegnap este a tévékben, hát akkor újságot már minek vásároljanak, ha a kábeltévét úgyis „muszáj”, merthogy az kell – a legtöbben így gondolják, és mivel az emberek többségét amúgy sem veti fel a pénz, inkább megspórolják azt a 30-40-50 lejt havonta, amit az újságbérlet jelentene.

A kábeltévé hozzá tartozik az életünkhöz. A napilap járatása nem. 1989 előtt kötelező volt előfizetni az újságra, pedig mindenki tudta, hogy csak a kommunista hazugságok vannak benne, némi „fertőzetlen” sport, néha egy-egy hangulatos jegyzet, tű fokán átcsúszott életszagú tudósítás, és üzenetek azok számára, akik a sorok között is tudtak olvasni. Valódi híreket, amelyek rólunk szólnak, közvetlen környezetünkről, csak keveset lehetett olvasni a helyi, regionális lapokban. Erről a ránk erőltetett álsajtóról aztán nagyon könnyű volt lemondani a felszabadulás után, egyébként is az üzletek megteltek áruval, annyi mindenre kellett a pénz…! A finnországi svédek átlagosan két lapot járatnak. Pedig ott is vannak tévék, rádiók, hírverseny. Igaz, az erőltetett hazug szakasz kimaradt. És természetesen más az életszínvonal.

A helyi magyar napilap messze nemcsak a hírekről szól. Olvasmányt is kínál. Hol jobbat, hol kevésbé sikerültet. Néha olyan témában, ami téged hidegen hagy, de roppantul érdekli a barátodat, olykor nem értesz egyet a leírtakkal, de természetesként elfogadod (vagy nem), hogy ugyanazt a jelenséget két ember nem látja egyformán, két újságíró sem, még ha egyazon lapnál dolgozik is, akár független az az újság, akár tudvalevő, hogy milyen csoportok mozgatják. De a jó helyi magyar napilap (és mifelénk is van ilyen!) mindig rólad is szól. A szüleidről, a gyerekedről, a színészeidről, a szülőfaludról, a városról, az iskoláidról, a mesterségedről, tanáraidról, könyveidről, a kedvenc boltod pénztárosáról, a közeli játszótérről, a cipészről, akinél te is javíttatod a lábbelidet, a sétatéri öreg fáról, a múltadról-jelenedről és néha a jövődről – hírekben és interjúkban, vezércikkekben, jegyzetekben, visszaemlékezésekben, riportokban.

A cikkeket elég sokan olvassák, látják azok közül is, akik nem járatják, esetleg más formában sem támogatják a napilapjukat (esetleg nem is érzik a magukénak). Olvassák számítógépen, telefonon a honlapokra feltöltött írásokat. Ritkán hozzászólnak, néha vitatkoznak, szidják, dicsérik, esetleg megosztják, tetszikelik, de az olvasók táborát mi, újságírók mindig inkább csak sejthetjük. A díj és a tőletek érkező gratulációk főleg ezt jelenti. Hogy olvastok. Hogy érdekel, hogyan ír az egyik újság és a másik újság, az egyik szerző vagy a másik, akár ugyanarról a témáról. Akkor is érdekel, ha itt éltek, ahol a napilap megjelenik, vagy csak valamikor éltetek itt és a diákévek után hazatértetek, esetleg kivándoroltatok. Mert ha alaposan megnézed, a helyi napilap egy kicsit mindig olyan, mint amikor szembejön veled az életed. Mint a minap az operabemutatón, ahol ott ülsz egy sorban a védőnénivel, aki gyerekkorodban neked és annakidején a ma már szinte nagykorú fiadnak is beadta az injekciókat, a szünetben összefutsz Kukus óvónénivel, aki már nehezen tudna barackot nyomni a fiad fejére, a színpadon felfedezed kedves ismerőseid frissen leszerződött lányát, és amikor a harmadik felvonás előtt elhelyezkedve éppen arról beszélgettek, honnan ismeritek az egyik főszereplőt, megilletődött büszkeséggel fordul oda az előtted ülő idegen kissrác, és azt mondja: „a testvérem”, aztán a közelben ülő rokonsággal együtt kideríted, hogy a Bogáncsban néptáncoltak együtt a „gyerekek”. Mint a könyvbemutatón, ahova együtt érkezel az időtől egyre apróbb tanító néniddel. Mint az utcán, ahol negyedórával előbb kell elindulnod, hogy biztosan időben érkezz, és közben szót válthass a szembejövő ismerősökkel. Néha jó híreket mondanak, néha tragédiákról hallasz, örülsz, bosszankodsz, cipeled a saját fájdalmad, máskor ünnepelsz, dühös vagy, nosztalgiázol.

Mert a helyi napilapot olvasni egy kicsit olyan, mint amikor hazatérsz. Talán most éppen foltos a kályha, összeszid az anyád, mert már megint szertehagytad a szennyest, csenget a villanyórás, senki se vett kenyeret, kiborít a gyereked, megölel a párod, kölcsönadod a befőző fazekat a szomszédnak, verőfényes szombaton kényelmesen letelepedve megkávézol és mesélgettek a cimboráddal. Otthon vagy. Bárhol is lennél.

Kamerát a halottra!

Pingvinbotrány - ki az apa?

Totál. Közúti baleset. Tűzvész. Gyilkosság. Temetés. Közelkép. Párját kereső cipő. Széthullott táska, gazdátlan nagykabát. Egy láb. Tulajdonosa felismerhetetlenné ködösítve. Temetési menet. Tömegjelenet. A gyászoló család. Ruhája. Arca. Fájdalma. Az érzelmekre apelláló híradó már-már játékfilmbe illő képkockái. A kommunista tapasztalat okán a cenzúrától a végletekig irtózó média teszi a dolgát. Ő a szabadság, mindannyiunk szabadságának záloga. Ő az információ. Ítélőbíró. Lelkiismeret. Önjelölt mindenható. A média teszi a dolgát…?!

Jó tíz éve egyetemi kurzusokon próbálják tanítani az újságírás csínját-bínját. Több-kevesebb sikerrel. Sokat tud(hat) ma már az informálódó, elkötelezett újságíró a szakmájával kapcsolatos elméletekről. És sokkal több tézist hagyhat figyelmen kívül… Ha mindenekfelett és mindenekelőtt a média istenét szolgálja, akkor a példányszám, a nézettség – és profit – növelésére hajtva nincs határ a közölt tartalmat illetően. S mert pszichológusoktól tudjuk, hogy az embernek egyre erősebb ingerekre van szüksége ugyanazon hatás eléréséhez, a médiatermékek túllicitálják egymást. Hadd kapjon a nép szörnyfotókat, borzalomhíradót, szörnyülködve csapja össze kezét az eltévelyedett bűnösök, bántalmazott kedvesek, rémfilmbe illő tettek láttán. Közben megkönnyebbülten nyugtázva: mindez nem vele történik, családja biztonságban van, itt, vele elő nem fordulhat élet elleni bűncselekmény, verekedés, erőszak. Olcsó, kézenfekvő örömforrás különféle válságoktól terhelt világunkban.

Aztán egyszer csak helyzetben találjuk magunkat. Hirtelen és váratlanul rajtunk a média szeme. Nincs menekvés. Nincs védelem. Nincs határ. Ott állunk meztelenre vetkőztetve a világ előtt. Testünk-lelkünk csupaszon tűri a biztonságos háborítatlanságukban bízók ötórai, mindenkori tekintetét. Ezer jelben, két percben elmondanak mindent az életünkről. A szerencsétlenségről, amely bennünket sújtott. Amely teljesen megváltoztatta az életünket. Ezer leütés. Két perc. Aztán jöhet a következő hírszenzáció.

Egy évvel ezelőtt érezte úgy egy hazai szakmai szervezet, hogy az újságíró társadalomnak szüksége lenne egyfajta etikai kódexre. Amely ugyan ajánlott, de nem kötelező. Egy nagy hibája van: alkalmazásához változatlanul lelkiismeret és emberségesség, felelősségtudat kell… A kódex 16 szerény terjedelmű cikkelyben ad valamelyes fogódzót a hírversenybe beleérzéketlenedő médiának.

A 12. cikkely szerint (szabad fordításban): „Az újságíró elkerüli a bűncselekmények elkövetési módjának, öngyilkossági módszereknek, káros szenvedélyeknek a részletes leírását, és nem használ erőszakos képeket vagy más morbid elemeket. Ugyanakkor az újságíró nem hoz létre sajtótémát morbid események kapcsán.” Egész sor hazai szakmai szervezet – köztük a kolozsvári sajtósok szervezete és a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete is – most ennek kapcsán a leghatározottabban elítéli azt az agresszív, felelőtlen és minden etikai megfontolást nélkülöző módot, ahogyan egyes sajtótermékek Mădălina Manole énekesnő halálával foglalkoztak. Különösen nehezményezik, hogy a sajtó követhető, lemásolható részletességgel közölte az öngyilkosság elkövetésének mikéntjét. Felszólítják a szerkesztőségek vezetőit, hagyjanak fel a személyes drámák szenzációs tálalásával, ha mégoly ismert személyiségekről is van szó. Ezzel ugyanis ártanak a közönségnek és a hitelét vesztő szakmának is – áll a közleményben.

Örülök annak, hogy végre születik egy ilyen felháborodás. Hatására ugyan éppen az nem fog megszeppenni, akinek pedig tanácsos lenne. Természetesen a bulvársajtó továbbra is ontani fogja a felnőtteknek sem való rémségeket, de a tavasz mégiscsak egy fecskével kezdődik. Húsz év után végre akad egy tekintélyes méretű, hiteles szakmai társaság, amelynek ízlésvilágát, elveit sérti ez a deformált média. Még jobban örültem volna, ha a medgyesi tragédiában elhunytak temetésén történtek után már születik hasonló állásfoglalás. Ott a média, sajnálatos hatósági asszisztenciával, nem kímélte a mindannyiunk legmélyebb, kíméletes együttérzésére érdemes gyászolót. Ráadásul a hatóság a tolakodó újságíró helyett azt a felháborodott rokont marasztalta el, aki távozásra próbálta késztetni az ember életének egyik legszemélyesebb jellegű momentumába durván belekontárkodó sajtósokat. A fájdalmas-döbbenetesen szenzációnak számító híranyaghoz bőségesen elég lett volna a temetési menetről készült felvétel, közelképek nélkül. Mint ahogy magát a tragédiát hírül adó cikket is teljesen felesleges volt kést tartó embert ábrázoló fotóval illusztrálni.

Ám a nézettségi-olvasottsági-látogatottsági mutatók önmagukért beszélnek. Mindaddig, amíg a közönség nem kapcsol el az erőszakosságot ontó híradóról, amíg rákattint a portálokon látható szenzációhajhász cikkekre, addig a média azt látja: ez érdekli az embereket. Az, hogy X-et leütötték, Y-t megerőszakolták, Z öngyilkos lett, a sztár drogozott, a másik megcsalta a feleségét, kivel és hányszor, milyen alsóneműt viselt a díjkiosztón, és kitől rendeli a kalapjait. Valamiért mindez érdekel bennünket, megnézzük, meghallgatjuk, elolvassuk, szívesen benézünk a szomszéd ablakán, no de a saját magánszféránk az sérthetetlen, ahhoz ne nyúljon senki. Mindaddig, amíg másokról van szó, ínyencekként lakmározzuk a szemét bulvárhíreket, még ha a fele sem igaz. Pedig most már azt is tudjuk: a nagy sztárok külön embert fizetnek azért, hogy lehetőleg soha ki ne kopjanak a magazinokból, nem baj, ha a megszellőztetett állítás hamis, legalább a következő számban megcáfolhatják, s megint róluk szólnak a hírek. Nem hittem a szemeimnek, amikor a képernyőn megjelent országunk hírhedt tengerparti polgármestere fedetlen felsőtesttel (feltételezhetően alsónadrágot azért viselt), amint egyszemélyes … fürdőkádban (legalább tágas jacuzzi lett volna) üldögél, szemben vele a vízbe oda gyömöszölték szegény félig levetkőzött riporternőt, aki kedélyesen faggatta Borsószem urat…

Sovány vigasz, hogy ez a fajta újságírás az erdélyi magyar sajtóra a lehető legkisebb mértékben jellemző, sokszor fel is róják neki túlzott szemérmességét. Félreértés ne essék: nem egészében a bulvárt vetném szemétre. Szerintem igenis van, ha lehet így fogalmazni „jótékony hatású” bulvár. A hazai magyar sajtóban is lehetne, ha az erdélyi magyar újságíró gyomrát nem bántaná az úgynevezett „paparazziskodás”, s ha közéleti személyiségeink nem ódzkodnának oly fokozott mértékben a „finom” bulvártól is. Kíváncsi lesz az ember egy olyan színdarabra, amelynek főszereplőjéről tudja, hogy három gyermeket nevel, diákokat vonzhat az az iskola, amelynek tanáráról-igazgatójáról a bulvárhírek megszellőztetik, hogy szenvedélyes motoros, keresetté válik az orvos, akiről kiderül, hogy rock vagy éppen klasszikus zene dallamára végzi műtéteit – ha nagyjainkról kiderül, hogy erényeikkel, hibáikkal együtt is emberek, nem csorbul a „kibeszélt” szakmaisága. Válásokról, válságos helyzetbe keveredett celebgyerekekről, halálesetekről végképp nem szívesen nyilatkoznak kis társadalmunk nagyjai – pedig kevesebb kárt és nem várt hasznot hozhat az ellenőrzött bulvár, az a hír, amit maga a politikus, színész, énekes közöl magáról. A szűkebb köreiben úgyis megszületik az ellenőrizhetetlen pletyka, és rövidesen a közösség jelentős része is birtokában lesz a hozzáköltött elemekben bővelkedő történetnek. Így hát az erdélyi magyarok viselt dolgairól is a román sajtó ad olyan-amilyen információt. Teljesen bulvár nélkül azonban talán még mindig jobb, mint azzal a förmedvénnyel, amit bulvárként művelnek a román sajtó egy részében.

Ördögi kör: amíg ezt kéri a „nagyérdemű”, addig ilyen sajtóanyagot adunk neki, amíg ilyen sajtóanyaggal árasztjuk el a fogyasztót, addig ezt fogja igényelni. Ezért kellene ebbe a mechanizmusba némi emberségességnek is betévednie. Nevezzük empátiának: ami nekem fájna, az bizonyára neked is fájdalmas, nem doblak hát a híradóba, ha éppen a gyermekeidet temeted, és csendben szeretnéd. Ha a „buta” nép képtelen elkapcsolni a szemet-lelket mérgező képsorokról, akkor a „tanult”, „elit”, önnön fontosságától és hatalmától megmámorosodott, iránytűjét nézettség-profit függvényében leolvasó média dolgozóinak kellene emberséges tartalmat kínálniuk. Némi felelősséggel. Az „élvezetek”, „élmények” nézőcsalogató fokozásával hova jutunk? Élőben közvetítjük majd a bankrablást? Digitális gépet kötünk a tetőről kiugróra? Bemászunk a kamerával az áldozat koporsójába…? Hol a határ?